Evästeet

Kotisivuillamme kerätään tietoa kotisivujen käytöstä. Tietoa kerätään verkkosivustoilla vierailevista selaimista evästeiden (cookies) avulla. Tietoja kerätään käyttäjän päätelaitteen ominaisuuksista ja seurattavalla sivustolla tekemistä toiminnoista.

  1. Mikä on eväste?

Eväste on palveluntarjoajan web-palvelimen käyttäjän tietokoneelle tallentama tiedosto. Käytännössä eväste on pieni nimetön käyttäjäkohtainen tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän verkkoselaimeen. Palvelin voi myöhemmin lukea evästeen ja näin kyseinen selain voidaan tunnistaa (esim. käyttäjän palatessa aiemmin vierailemalleen sivustolle). Evästettä voi myöhemmin käyttää vain sen tallentanut palvelin, eikä evästeistä aiheudu vahinkoa käyttäjän laitteelle tai voida tunnistaa käyttäjää.

Evästeet jaetaan lähtökohtaisesti istuntokohtaisiin ja pysyviin evästeisiin. Istuntokohtaiset evästeet vanhenevat käyttäjän lopettaessa web-palvelun, pysyvät evästeet säilyvät selaimessa tietyn aikaa tai kunnes käyttäjä poistaa ne. Evästeet helpottavat yleensä sivustojen käyttöä ja mahdollistavat tiettyjä toiminnallisuuksia, kuten istunnon muistamisen.

Tietoa verkkosivuston kävijöistä kerätään JavaScript-komentokielen avulla. Kaikki kerättävät tiedot ovat yleisesti saatavilla sivuston ylläpitäjälle. Tietojen keräyksen yhteydessä kullekin kävijälle annetaan yksilöllinen tunniste, jonka avulla peräkkäiset sivulataukset voidaan yhdistää saman kävijän selaimeen ja sivustolle palaaminen voidaan tunnistaa. Tunniste tallennetaan evästeisiin (cookies) kävijän selaimeen. Evästeiden avulla palvelun käyttäjää ei voida yhdistää luonnolliseen henkilöön. Eväste sisältää vain yksilöllisen, istuntokohtaisen tunnuksen, jonka avulla voidaan tunnistaa sivustolla vieraileva verkkoselain.

  1. Mihin evästeitä käytetään?

Evästeiden avulla kerätään tietoa sivujen käytöstä, verkkosivustoilla vierailevien käyttäjien päätelaitteista ja verkkoselaimesta. Evästeitä käytetään pääasiassa analytiikkaan. Jotta sivua voidaan kehittää vastaamaan kävijöiden intressejä ja tarpeita, tehdään tilastollista analyysiä sivustoilla vierailijoiden määrästä sekä miltä sivuilta kävijät ovat päätyneet palveluun. Tietojen avulla voidaan paremmin suunnitella sivujen käyttäjille juuri heille mieluista sisältöä.

Sivustollamme käytettävien evästeiden lisäksi evästeitä hyödynnetään myös oman mainontamme kohdentamiseen kolmansien osapuolien sivustoilla. Toimimme yhteistyössä verkkomainonnan teknologiaan erikoistuneiden yritysten kanssa. Näiden yhteistyökumppanien evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla keräämien tietojen

perusteella mainoksiamme voidaan kohdentaa aiempaan verkkokäyttäytymisen ja muiden tekijöiden perusteella niille verkon käyttäjille, joita mainoksemme todennäköisesti kiinnostavat eniten. Kohdentamisessa voidaan tällöin hyödyntää myös Sivustomme ulkopuolisilta sivustoilta kerättyä käyttäytymistietoa.

  1. Vastuullisuus

Suomessa evästeiden käyttöä säätelee tietoyhteiskuntakaari (917/2014). Sivujen omistajat ovat sitoutuneet käsittelemään tietoa luottamuksella ja kunnioittamaan palvelun käyttäjien yksityisyyttä. Tietojenkäsittely tapahtuu Suomen lainsäädännössä määriteltyjen yksilön tietosuojaa koskevien säädösten ja ohjeistuste mukaan.

  1. Käyttäjän vaikutusmahdollisuudet

Käyttämällä www.studioglamour.org verkkosivuja, joilla hyödynnetään evästeitä, käyttäjä antaa suostumuksensa yllä kuvatun kaltaiseen tietojenkäsittelyyn.

Käyttäjä voi tyhjentää evästehistorian verkkoselaimensa asetuksista. Tällöin tunniste, joka on asetettu selaimeen ja siihen perustuva verkkokäyttäytymisprofiili poistuu. Toimenpide ei estä uusien evästeiden tallentumista selaimeen. Käyttäjä voi estää kokonaan evästeiden käytön verkkoselaimessa. Useimmissa selaimissa määritys tehdään selaimen tietoturva- asetuksista.